Exodus Nord ble opprettet i 1994

De første årene hjalp Exodus Nord jøder i Ex-Sovjet til å komme til Israel. Mange steder manglet ordentlig infrastruktur.
Det var også tungvindte ordninger for å skaffe pass og visum. Exodus Nord samarbeidet med Jewish Agency. På det meste hadde organisasjonen 17 kjøretøy med sjåfører som fraktet jøder til flyplass, og hjalp dem i emigreringsfasen.
Minibuss i Rosov
Minibuss i Rosov
Minibuss i Moskva
Minibuss i Moskva
Minibuss i Odessa
Minibuss i Odessa
Tittel
Exodus North is a Norwegian, humanitarian, non-political and non-religious organization helping Jews to come to Israel.
We also support needed people inside Israel.

Tittel