PROSJEKTER

Exodus Nord ble startet med det formål å hjelpe jøder til å immigrere til Israel. Fra 1994 har vi arbeidet med å bringe ut jøder fra ex-Sovjet. På det meste hadde Exodus Nord 17 kjøretøy som transporterte jøder til flyplasser i Russland.

Exodus Nord har gjennom sitt langvarige samarbeid med organisasjonen "People Who Care" hjulpet flere tusen ukrainske jøder til Israel. Situasjonen for jødene i Ukraina er i dag veldig usikker og vanskelig. Jødene står i kø for å få hjelp til å komme ut. Exodus Nord har kontaktene, og viderebringer hjelpen. Vi er takknemlig for alle bidrag!
En av de mange familiene Exodus Nord
har hjulpet fra Ukraine til Israel.

Vil du lese mer om Exodus Nords hjelp til immigranter, klikk på linken til venstre.

Husprojekter

Exodus Nord har bygget opp 9 hus i Ashalim i Negev kommune. I tillegg har vi hjulpet til med bygging av 10 andre hus. Mange immigranter har ikke midler til å skaffe egen bolig. I sentrale byer i Israel er det ofte kostbart å bo, og noen steder er under konstant press. Men i Negev er det plass og ro, og nå blomstrer ørkenen. Exodus Nord hjelper familier i den vanskelige etableringsfasen og har et tett samarbeid med fylkeskommunen Negev.

Det er mulig å besøke Ashalim, og bo i huset som Exodus Nord disponerer, enten som turist eller volontør. Ta kontakt med daglig leder, Grethe Tangen Olsen, på tlf 56 14 14 11 for mer informasjon.

Vil du lese mer om Exodus Nords spennende husprosjekter,
klikk på linken til venstre.


Tittel
Exodus North is a Norwegian, humanitarian, non-political and non-religious organization helping Jews to come to Israel.
We also support needed people inside Israel.

Tittel