Husprosjekter

Exodus Nord har bygget 9 hus og finansiert bygging av 10 andre hus i Negev fylkeskommune i Israel. Husene er for immigranter og andre som flytter til Negev for å hjelpe til med å få ørkenen til å blomstre.
Denne gaten i Ashalim består av hus som er bygget av Exodus Nord.
Et av husene i Ashalim disponeres av Exodus Nord. Det er mulig for besøkende å komme til huset og overnatte der.
 Bygging langt ute i ørkenen
Exodus Nord har hjulpet 10 familier i Negev fylkeskommune å bygge sine hus, de fleste avsidesliggende i ørkenen. Dessuten 9 hus i Ashalim. Exodus Nord sponser handicap-prosjekt, da de
sosiale tilbudene ikke er så utbygd lenger sør i landet. Dessuten delbetaling av en ambulanse. Under krigen betalte vi bevertning og delvis overnatting for familier nær grensen av Gaza. Disse ble innkvartert i Negev kommune.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tittel
Exodus North is a Norwegian, humanitarian, non-political and non-religious organization helping Jews to come to Israel.
We also support needed people inside Israel.

Tittel