Humanitær hjelp

Exodus Nord samarbeider med en messiansk menighet i Ashdod. De gir mat og klær til trengende og forkynner evangeliet til jødene.
Lager med klær til fattige
Lager med klær til fattige
Tittel
Exodus North is a Norwegian, humanitarian, non-political and non-religious organization helping Jews to come to Israel.
We also support needed people inside Israel.

Tittel