Om Exodus Nord
Exodus Nords arbeid:
- Hjelper jøder i immigrasjonsfasen til Israel.
- Hjelper jøder i etableringsfasen i Israel.
- Har bygget 9 hus i Ashalim, Negev, og hjulpet med bygging av ytterligere 10 hus.
- Hjelper trengende jøder i Israel.
- Informerer om jødisk kultur, reisemål i Israel, samt situasjonen i midtøsten.
- Samarbeider med Negev kommune, og disponerer et av husene i Ashalim.


Hjertelig velkommen til å besøke Exodus Nords hus i Negev som turist eller frivillig arbeider.
Kontaktinformasjon nederst på siden.

Nyheter
Jødene i Ukraina roper om hjelp!
Exodus Nord har i over 10 år samarbeidet med organisasjonen "People Who Care" i Ukraina, og har hjulpet flere hundre jøder med penger til pass, visum, medisiner og annet nødvendig.
De er overveldet av takknemlighet når de hører at det er kristne skandinavere som hjelper dem.

Les takkebrev og rystende beskrivelse fra Tatjana i People who care:Exodus Nord gir ut opptil 6 gratis nyhetsblader i året. Les det siste her:

Fra Exodus Nord
Fylkesordfører Shmuel Rifman i Negev arrangerte
fest for å hedre Exodus Nords arbeid i regionen.

Grethe Tangen Olsen mottar takkegave fra Negev fylkeskommune.

Exodus Nord har blandt annet bygget 9 hus, og delfinansiert 10 andre bygg i regionen. En ambulanse og et midlertidig hus til ukrainske immigranter har blitt kjøpt inn.
Men mest av alt er fylkeskommunen takknemlig for vedvarende vennskap og støtten også i krigstid, når andre organisasjoner trekker seg unna.

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt.

Gud velsigne dere rikelig.


Ønsker Nyhetsbrev