Israelske høytider i 2014
PURIM: Mars 16.
PÅSKE: April 15.
HOLOCAUSTDAGEN
: April 27. MINNEDAG FOR DE FALNE: Mai 5.
FRIHETSDAGEN: Mai 6.
JERUSALEMDAGEN: Mai 28.
PINSE: Juni 4.
TISHA B'AV: August 5.
ROSH HASHANA: September 25.-26.
YOM KIPPUR: Oktober 4.
SUCCOT/LØVHYTTEFESTEN: Oktober 9.
SIMCHAT TORAH: Oktober 17.
HANUKKEH/LYSFESTEN: Desember 17.
Nyheter
Jubileumsnummer Nyhetsblad: Les her: exodus_nord_nyhetsblad_02_2014.pdf

Fra Exodus Nord
Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt.

Gud velsigne dere rikelig!


Ønsker Nyhetsbrev
Kjære venner av det jødiske folk, Israel og Exodus Nord.

Shalom! Guds Fred!

Til all lykke har israelske soldater funnet hemmelige tunneler under Gaza, som var gravet videre ut under israelsk territorium mot kibbutser og landsbyer langs Gaza-stripen. I tunnelene ble funnet kart, israelske soldatuniformer, og informasjoner om et større angrep på den israelske befolkning som skulle finne sted under Rosh Hashana, det israelske nyttår i september. Slikt angrep ville blitt svært alvorlig for den israelske befolkningen.

Anti-israelsk media i Norge

Under disse siste ukers intense krig mellom Israel og Hamas har Australia satt Hamas på listen over terrororganisasjoner. Så langt har ikke Norge kommet, jeg tror på grunn av det massive anti-israelske kjøret i våre hoved-media. Mange av oss har sendt e-mailer og ringt både til NRK og TV2, uten særlig virkning. Bak "kulissene", får vi høre at vi må bearbeide redaktørene i media for å få et mer nyansert bilde på konflikten, for det er de som gir beskjed om hva som skal sies foran kamera.

Terrortrusselen i Norge
Terrortrusselen vi opplevet i slutten av juli gav en forsmak på hva Israel har måttet gjennomgå i mange tiår. Burde ikke nå nordmenn generelt ane litt av hva Israel kjemper mot? Eller trenger vi hardere lut for å kunne forstå?

Ukraina
I Ukraina kjempes en annen konflikt. Allerede i januar sendte Exodus Nord en ekstrasum på 5.000 USD til samarbeidspartneren vår: People Who Care ("Folk som bryr seg"). Pengene gikk til å få mange jøder ut av Krimhalvøya. De stod i kø for å emigrere til Israel etter at russiske tropper hadde invadert halvøya.
Også nå i sommer sendte vi ekstra 5.000 USD for å hjelpe jøder fra Donets-området i østre deler av Ukraina til Israel. Under de militære kamphandlingene flyktet enkelte jødiske familier hals over hode uten å huske på å ta med identitets-papirene sine, forteller kontaktene våre, som fikk mer arbeid og større utgifter for å få disse jødene til Israel.
Exodus Nord kommer videre til å bidra med mer pengehjelp enn vanlig for å få ut jødene fra - først og fremst Øst-Ukraina.

TAKK
Og vi er så takknemlig for at dere partnere står med og hjelper - også denne gangen. Nå er det krigstilstand i Ukraina, og jødene vil ut.
Gud velsigne dere alle for hjelpen!

Mat til flytninger innen Israel
I Israel har fylkesadministransjonen i Negev kommune også denne Gaza-krigen tatt imot flere tusen flyktninger fra området rundt Gaza, der kamphandlingene disse ukene hovedsakelig har vært.
Exodus Nord har gjennom denne kommunen betalt 63.000 NOK til bevertning for de som har vært innkvartert i skoler og andre offenlige steder. Slik hjelp gav vi også forrige gang (for ca. 2 år sider) da krigen mellom Hamas og Israel ble intensivert.
Det ble heller ikke en god sommerferie for de mange hundre tusen israelere som har bodd i bomberom. Verst har det gått ut over den palestina-arabiske befolkningen i Gaza som sitter i grepet til Hamas.

Nyhetsbrev
Dessverre fikk jeg ikke laget ferdig nyhetsbrev som jeg pleier å sende i juni, men håper jeg snart er tilbake som før.
I slutten av mai deltok jeg i et lukket seminar i Stockholm, der temaet var hvordan vi skal arbeide videre med Israel-arbeidet når den politiske situasjonen strammer grepet om Israel, og terrorister strømmer innover landene våre. (Jeg var ikke forbauset da jeg hørte om terrortrusselen i Norge).

Seminar i Stockholm

Deltakerne på seminaret var fra Finland, Sverige og Norge. De fleste kjente hverandre. Vi snakket blant annet om at vi bør lære litt fra krigens dager, og vite at den enkelte hjelper ikke bør ha direkte kontakt med mange i nettverket, når tiden kommer da jøder skal ble fysisk hjulpet.
Gruppene våre må lære seg et kodespråk, e-mail skal ikke brukes, heller ikke telefoner som ikke er anonyme, f.eks. kort-telefoner.
Jegerens tid har begynt, og vi bør vite hvordan vi skal kunne hjelpe mennesker fra sted til sted hvis nødvendig. De fleste av oss kan gi penger til arbeidet. (Fremdeles med skattefritak på inntil 16800 NOK per år).

Må Israels Gud styrke dere alle til glede og god helse!

Hilsen Grethe