Israelske høytider i 2013
PURIM: Februar 24. - 25.
PÅSKE: Mars 26. - april 1.
HOLOCAUSTDAGEN
: April 8. MINNEDAG FOR DE FALNE: April 15.
FRIHETSDAGEN: April 16.
JERUSALEMDAGEN: Mai 10.
PINSE: Mai 15.
TISHA B'AV: Juli 16.
ROSH HASHANA: September 5.-6.
YOM KIPPUR: September 14.
SUCCOT/LØVHYTTEFESTEN: September 19.-25.
SIMCHAT TORAH: September 26.
HANUKKEH/LYSFESTEN: November 28. - Desember 5.
Nyheter
Nyhetsblad nr. 2 - 2014: Les her: exodus_nord_nyhetsblad_02_2014.pdf


Fra Exodus Nord
Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt.

Gud velsigne dere rikelig!


Ønsker Nyhetsbrev