OM OSS

  • Exodus Nord ble opprettet i 1994 som en upolitisk, ideell humanitær organisasjon for å hjelpe jøder i emigrasjonsprosessen i tidligere Sovjet mot reisemålet Israel. Formålet blir finansiert med innsamlede midler.

Exodus Nords arbeid i dag:

  • Hjelper jøder fra forskjellige deler av verden til Israel. Særlig jøder i Ukraina blir hjulpet gjennom vårt samarbeid med organisasjonen "People Who Care" og Jewish Agency.
  • Hjelper med humanitært arbeid i Israel. Støtter bl.a en menighet med kristne jøder i Ashdod og deres arbeid med utdeling av mat og klær til fattige.
  • Hjelper jøder i etableringsfasen med hus. Exodus Nord har bygget opp ni hus i Negev, og hjulpet med bygging av ti andre hus.
  • Sprer informasjon om Israel, jødisk kultur og jødenes situasjon.

Dersom du ønsker å besøke huset som Exodus Nord disponerer i Negev, bli støttepartner eller ønsker mer informasjon om vårt arbeid, bruk kontaktinformasjonen nederst på siden.

Daglig leder for Exodus Nord og redaktør for informasjonsavisen: Grethe Tangen Olsen Takk for ditt bidrag! Gud velsigne deg!

Daglig leder for Exodus Nord og redaktør for informasjonsavisen:

Grethe Tangen Olsen


Takk for ditt bidrag!
Gud velsigne deg!