Samarbeid med Negev fylkeskommune

Fylkeskommunen i Negev, Israel takker Exodus Nord - Les mer: nyhetsbrev5_2018.pdf

Gigantisk anlegg av solenergi i Negev.

Se den interessante artikkelen skrevet av Kenneth Fjell Rasmussen, avisen

Dagen: solenergi_ved_ashalim.pdf

Exodus Nord har bygget 9 hus og finansiert bygging av 10 andre hus i Negev fylkeskommune i Israel. Husene er for immigranter og andre som flytter til Negev for å hjelpe til med å få ørkenen til å blomstre.

Denne gaten i Ashalim består av hus som er bygget av Exodus Nord.

Et av husene i Ashalim disponeres av Exodus Nord. Det er mulig for besøkende å komme til huset og overnatte der.

Bygging langt ute i ørkenen

Exodus Nord har hjulpet 10 familier i Negev fylkeskommune å bygge sine hus, de fleste avsidesliggende i ørkenen. Dessuten 9 hus i Ashalim. Exodus Nord sponser handicap-prosjekt, da de sosiale tilbudene ikke er så utbygd lenger sør i landet. Dessuten delbetaling av en ambulanse. Under krigen betalte vi bevertning og delvis overnatting for familier nær grensen av Gaza. Disse ble innkvartert i Negev kommune.

Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...