Visste du at...?

  • Israel, inkludert «Vestbredden» (Judea og Samaria) ikke er større enn Hedmark fylke, og at dette området ønskes delt for å gi plass for en palestinsk-arabisk stat nr. 2?
  • Jordan ble gitt som en palestinsk arabisk stat i 1946? Jordan var del av det palestinske mandat. Urbefolkningen i dette området er jødene? det ikke er lov å flytte på urbefolkningen i henhold til FNs lov om flyktninger? å ensidig erklære en palestinsk stat er brudd på Osloavtalen?hele det palestinske Mandat skulle være for den jødiske staten?
  • Det ble stadfestet i Balfour-erklæringen av 1917, San Remo i 1920 og Folkeforbundet i 1922. PLO ble opprettet i 1964, på et tidspunkt da araberne var i besittelse av «Vestbredden»?
  • PLO fremdeles har utslettelse av Israel som punkt i Charteret sitt? PLO (PA) ikke har tatt avstand fra bruk av vold mot jøder og Israel i Charteret sitt? Hamas i Gaza har samarbeid med AlQuida?
  • Hamas får pengeoverføring fra Norge? Hamas skyter gjennomsnittlig fem raketter hver dag over sivile israelere? Jerusalem kun har vært hovedstad for jødene opp gjennom årene? Østre del av Jerusalem ble okkupert av Jordan i 1948, og så og si alle land i FN fordømte det? arabere som kom inn til det palestinske Mandat fikk flyktningestatus i 1948 etter å ha vært der i bare to år? listen kan gjøres lenger til Israels fordel?
  • Israelere lever lenge En rapport fra OECD forteller at israelske menn lever gjennomsnittlig 79,7 år, og kvinner 83,5. Det er to år lenger enn gjennomsnittet blant landene, og 3-4 år over gjennomsnittet for USA. Japan rangerte høyest med 83 år i gjennomsnitt. Israelerne har høyere rate for helbredelse av hjerteattak og kreft enn andre land. Samtidig er helsekostnadene i Israel 30 % lavere enn i 33 av OECD-landene. En tidligere spørrerunde i Israel forteller at 88 % av israelerne er fornøyd med helsetilstanden de har.

PURIM: Mars 12.

PÅSKE: April 11.

HOLOCAUSTDAGEN: April 24.

MINNEDAG FOR DE FALNE: Mai 1.

FRIHETSDAGEN: Mai 2.

JERUSALEMDAGEN: Mai 24.

PINSE: Mai 31.

TISHA B'AV: August 1.

ROSH HASHANA: September 22.

YOM KIPPUR: September 30.

SUCCOT/LØVHYTTEFESTEN: Oktober 5.

SIMCHAT TORAH: Oktober 12.

HANUKKEH/LYSFESTEN: Desember 13.