Humanitær hjelp

Lager med klær til fattige

Exodus Nord samarbeider med en messiansk menighet i Ashdod. De gir mat og klær til trengende og forkynner evangeliet til jødene.